​Dette på basis af leder- og medarbejdertilbagemeldinger efter en prøveperiode.

Det var tilbagemeldinger som:

​​Fra en arbejdsmiljøleder i plejehjem:

  • Røg lugt trænger ikke ud fra lejlighed til fællesrum.
  • Tøj lugter ikke af røg, selv efter man har befundet sig i 1 time i rygerlejlighed.
  • ​Medarbejdere som er astmatikker oplever væsentlig mindre gener.
  • ​Medarbejdere oplever generel mindre røg gener hos borger der er ryger.
  • ​Borgere som selv ryger oplever mindre røggener i kraft af mindre hoste.
  • ​Pårørende til ryger oplever røggenerne er væsentlig mindre.

​Efter afprøvnings perioden er stoppet, efterspørger mange apparatet

Og fra hjemmeplejen:

  • ​Lugt af gammel røg / urin betydeligt forbedret – man fornemmer tydelig forskel – den tunge lugt er væk
  • ​Hjulpet rigtig meget hos storryger- hvor den har stået 14 dage. Prøvet den i urinlugtende hjem også, hvor den også gjorde stor positiv forskel

​Står i et hjem hvor begge ægtefæller storryger – der er dårligt udluftning. Begge ægtefæller bemærker at de ikke har hovedpine længere og at luften i hjemmet er blevet markant bedre. Noget hjælperne også har bemærket og sat stor pris på

​​Senere har vi mere end 4-dobbelt sortimentet, da medarbejderne har været yderst tilfredse med de først indkøbte rensere

​Som med enhver anden teknologi er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt for det gode resultat i praksis. Iagttages disse, gør renseren en kæmpeforskel i borgers hverdag og i hjælpers arbejdsmiljø

​Med venlig hilsen​
Thomas Prahl
Konsulent​
Strategi & Udvikling
Arbejdsmiljø- og Sygefravær
Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune