​På Demensdagcentret Rytterkasernen er rygning et must for en del af brugerne. For at opnå dispensation fra rygeforbuddet i offentlige bygninger har man investeret i en luftrenser, der forbedrer indeklima og arbejdsmiljø ved; -At reducere virus, bakterier, skimmelsvampesporer samt diverse “lugte”

​Rytterkasernen i Odense tilbyder dagaktiviteter for demensramte ældre med egen bolig. Da mange af brugerne ryger, fik rygeforbuddet i offentlige bygninger en blandet modtagelse hos personalet. På den ene side var man klar over, at den ofte tætte tobaksrøg i aktivitetlokalerne på virkede indeklimaet og arbejdsmiljøet – men omvendt var man også klar over, at flere brugere ikke længere ville benytte institutionen, hvis ikke de måtte ryge. Det satte ifølge aktivitetsmedarbejder Anne Hansen tanker i gang hos personalet.

– En del af os kan ikke tåle røg; men omvendt stod det hurtigt klart, at en række brugere ville komme her mindre eller slet ikke, hvis ikke de måtte ryge. Som en plejehjemsforebyggende institution, der udfylder en vigtig rolle for demente og ofte ensomme ældre, vil vi gå langt for at fastholde vore brugere, så i tiden op til rygeforbuddets ikrafttrædelse gjorde vi os store anstrengelser for at finde en løsning, siger hun.

Luftrenser løste problemet
Dagcentrets personale vidste, at det var muligt at opnå dispensation fra forbuddet på samme måde som eksempelvis psykiatriske afdelinger. Imidlertid ville det kræve, at særlige forholdsregler blev taget for at dæmme op for rygningens negative påvirkning af indeklimaet. – Skulle vi opnå dispensation, måtte vi finde en teknisk løsning, der kunne afhjælpe de gener og risici, som rygningen forårsager hos ikkerygere. Efter at have undersøgt markedet fandt vi frem
til luftrenseren Jimco MAC500s, som allerede dengang blev benyttet af mange institutioner, forklarer Anne Hansen.

Luftrenseren, som personalet blev præsenteret for, er på størrelse med en skotøjsæske og koster godt 3.500 kr. + moms. Ved hjælp af ultraviolette stråler forbrænder den bl.a. virus, bakterier og svampe i luften. Teknologien er patenteret af Rudkøbing-virksomheden Jimco A/S, der udvikler og producerer luft- og vandrensningsanlæg til kunder over hele verden; og MAC500s anvendes bl.a. i rygerum, storkøkkener og linneddepoter samt på sygehuse og plejehjem. Desuden benyttes produktet i private hjem, hovedsagelig hos astma- og allergiramte, hvor det eliminerer bl.a. skimmel og pollen, samt hos supermarkeder og grønthandlere, hvor luftrensere reducerer bakteriekoncentrationen og derved forlænger især økologiske fødevarers holdbarhed.

Skeptisk i starten
​Anne Hansen lægger ikke skjul på, at selvom produktet benyttes i mange institutioner, var hun skeptisk, da hun først blev præsenteret for MAC500s. – Vi tvivlede på, om maskinen virkelig kunne fjerne røggenerne; men efter at have fået den demonstreret var vi ikke i tvivl. Med luftrenseren tændt kan to personer ryge i vores opholdsstues rygehjørne, uden at det kan lugtes eller mærkes af andre, der opholder sig i rummet, siger hun.

Hos Rytterkasernen lægger man også vægt på, at luftrenseren afhjælper diverse lugtgener, og at den ifølge laboratorietests kan modvirke infektioner og smitteoverførende vira. Dette er alt sammen muligt, fordi den luft, der passerer igennem maskinen, desinficeres. Dermed dræbes bakterier. – Ofte er mange mennesker ad gangen samlet i opholdsstuen, og samtidig er ældre i kraft af nedsat immunforsvar typisk mere modtagelige over for forkølelse, influenza og infektioner. Derfor er det væsentligt, at luftrenseren skaber et bedre indeklima og reducerer smittefaren – ikke mindst i en tid, hvor man konstant hører om Influenza A, forklarer Anne Hansen. Ifølge aktivitetsmedarbejderen har såvel brugere som personale glæde af luftrenseren. – Vi har fastholdt borgere, som ville blive meget ensomme, hvis ikke de kom her tre gange ugentligt – og det uden samtidig at udsætte brugere og personale for gener og helbredsrisici. Samtidig har vi fået et generelt bedre indeklima og forebygger luftoverført smitte, så alt i alt er vi godt tilfredse, slutter hun.​