​I Juvelhuset, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Herlev Kommune, har vi brugt i mange år, nu.

Netop i vort område kan cigaretrøg være en belastning, og man blev hos os udsat for en hel del passiv rygning i fælles arealer og på gange. Et problem som var et emne på de fleste personalemøder, hvor det blev besluttet at vi ville gøre noget ved problematikken

Det at finde den bedste og mest effektive løsning er lidt af en jungle at begive sig ind i, noget vi fandt ud af hurtigt.

Vi forsøgte flere løsninger på at få renset luften i huset, dog uden den store succes. Enten var brugen forbundet med støj, eller også var der kun ringe effekt af den brugte løsning. Helt tilfældigt, og i et helt andet sammenhæng, stødte vi på JIMCO’s løsning, som vi mente var endnu et forsøg værd. Vi fik maskiner på prøve, som vi stillede op i et par boliger.

Efter ganske få dages brug, blev det bemærket at de boliger vi havde stillet maskinerne op i, mærkbar havde fået en forbedret luftkvalitet. Efter nogle uger havde vi en evaluering af effektiviteten, og det blev besluttet at vi ville opstille en MAC500s hos rygerne i huset. Nu er husets luftkvalitet mærkbart forandret!

En yderligere gevinst var, at vi fandt ud af at vi, hvis vi opstillede en maskine i vort depot for frugt og grønt, undgik størstedelen af svampeangreb på varerne.