​Containerskibene Arnold Mærsk og Mette Mærsk er typisk til søs i tre uger ad gangen.

​Med en danskproduceret luftrenser i kølerummene undgår besætningerne at måtte kassere mange fordærvede fødevarer årligt.

​Det godt 100.000 tons tunge containerskib Mette Mærsk er normalt på langfart i tre uger. Besætningen består af 14 faste medlemmer samt et varierende antal elever og andre, så ofte har skibet mindst 20 personer på kost ad gangen. Det kræver velfyldte kølerum; og her risikerer store mængder mad at fordærve under de lange sørejser.

– Vi har især haft problemer med frugt og grønt. Selv om man køber så friske varer som muligt, kan de under normale forhold ikke holde sig mere end godt to uger, forklarer Harald Aastrup, skibets maskinchef. Han har igennem sine mange år hos Mærsk på de fleste langfarter oplevet, at store mængder fordærvede fødevarer måtte kasseres. – Det er utrolig frustrerende at smide masser af rådne frugter og grøntsager ud, samtidig med at andre sulter. Desuden er det spild af penge, og besætningen må typisk leve med et begrænset udvalg af frugt og grøntsager under den sidste uges tid af sejladsen, siger han.
​​
Luftrenser forlænger holdbarheden
For nogen tid siden blev maskinchefen opmærksom på den danskproducerede luftrenser Jimco MAC500s, der ved hjælp af ultraviolet lys eliminerer vira, bakterier, svampe og gasser i luften.

– Jeg erfarede, at bl.a. storkøkkener, grønthandlere og supermarkeder anvender MAC500s til at forlænge især økologiske fødevarers holdbarhed. Det er muligt, fordi den fjerner ethylengas, der fremskyder frugt og grøntsagers modningsproces, fortæller maskinchefen. Efterfølgende blev MAC 500s forsøgsvis opsat i kølerummene på containerskibene Mette Mærsk og Arnold Mærsk, og effekten har ifølge Harald Aastrup været bemærkelsesværdig. – Med en luftrenser konstant kørende i hvert kølerum nedsættes koncentrationen af ethylengas så meget, at frugt og grøntsagers holdbarhed forlænges med omkring en til to uger. Dermed reduceres mængden af fordærvede varer til et absolut minimum, lyder det fra en tilfreds maskinchef, der oplyser, at rederiet efter de succesrige forsøg nu påtænker at indkøbe luftrensere til dets øvrige skibe.

​Har tjent sig hjem mange gange
De luftrensere, som benyttes på Mærsk-skibene, er ikke meget større end en “halv” skotøjsæske og koster godt 3.500 kr. + moms. Teknologien er udviklet af Jimco A/S i Rudkøbing, der producerer luft- og vandrensningsanlæg til kunder over hele verden.

Produktet har mange anvendelsesmuligheder. – MAC500s benyttes også til at fjerne lugtgener, skabe et bedre indeklima og forebygge luftoverført smitte. Således bruges den bl.a. i rygerum, storkøkkener og linneddepoter samt på sygehuse og plejehjem. Desuden er luftrenseren populær hos astma- KOL og allergiramte, hvor den eliminerer bl.a. skimmel og pollen.

På Mette Mærsk kan Harald Aastrup konstatere, at luftrenseren allerede har tjent sig hjem mange gange. – Allerede efter to langfarter havde vi opnået en besparelse, der er større end anskaffelsesprisen. Desuden sparer vi besvær og frustrationer, vi kan rationalisere vore fødevareindkøb, og bakteriekoncentrationen i kølerummet er blevet kraftigt reduceret. Så alt i alt er luftrenseren en rigtig god investering, vurderer han.