Passiv rygning et stadig stigende arbejdsmiljøproblem i bl.a. det socialpsykiatriske felt. Ikke-rygere udsættes dagligt for passiv rygning på vores arbejdsplads. Det er ikke usædvanligt, at vores brugere ryger mellem 20-60 cigaretter om dagen, såvel som en del af personalegruppen også ryger. Trods ventilation er det ikke muligt for ikke-rygere at undgå påvirkningen af de skadelige stoffer i luften.

Ved en test af en ikke-ryger er der fundet stoffer svarende til et forbrug på 10 cigaretter dagligt. Vi har også oplevet, at gravide på vores arbejdsplads er blevet sygemeldt pga. det røgfyldte miljø.

Det er bekymrende, at ikke-rygere udsættes for en så massiv påvirkning, og det er umiddelbart uoverskueligt, hvilke menneskelige og økonomiske konsekvenser det på længere sigt kan få, såfremt vi ikke gør noget nu.

Umiddelbart vil det være en naturlig konsekvens at lave et totalt rygeforbud på fællesarealerne, men det løser ikke hele problemet. Vi har forsøgt at lave rygerum i nogle fællesgange, som også fungerer som mellemgang mellem bo-enhederne. Det betyder, at personalet er nød til at benytte disse, for at komme fra en bo-enhed til en anden. I brugerens egen lejlighed må der selvfølgelig ryges, og her foregår en stor del af kontaktpersonarbejdet.

Grundet ovenstående har vi søgt efter løsninger på problemet, og har fundet frem til en kompaktrenser MAC500s, der ser ud til at løse et væsentligt problem – passiv rygning. Kompaktrenseren indeholder en uv-c og ozon lampe, der nedbryder de skadelige stoffer fra cigaretrygning og omdanner dem til ilt og vand, såvel som den også fjerner lugtgenerne. Vi bad om at få testet kompaktrenseren af BST inden vi købte den, da vi var bekymrede for, om indholdet af ozon i luften kunne være skadeligt. Testresultatet viste at ozonindholdet i luften lå langt lavere en den laveste grænseværdi i opholdsrum.

Det har i forhold til dyre ventilationsanlæg – som alligevel ikke løser problemet – været en billig og effektiv løsning at anskaffe nogle MAC500s.

Sikkerhedsudvalget er orienteret om de problemstillinger vi står i, og den løsning på problemet vi her på Roerskovsvej er nået frem til.